Production (7.4.1.0)

Պահանջ-դիմում


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է, որ Ձեր պահանջը կարող է ընդունվել քննության, եթե պահանջ-դիմումը, առկայության դեպքում նաև լիազորագիրը, լրացված է պատշաճ, ստորագրված է գործունակ անձի կողմից և բավարարում է «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ գործող այլ օրենքների պահանջներին: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ներքոնշյալ հայտն իրենից ներկայացնում է պաշտոնական պահանջ-դիմում, որը ներկայացնելու պահից Հաշտարարը իրավասու է լինելու դիտարկել այն`«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան: Եթե Դուք դեռևս չունեք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը պահանջ-դիմում ներկայացնելու համար, ապա կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ` Ձեզ հետաքրքող հարցերին պատասխան ստանալու համար:

*Պահանջ-դիմումը պատշաճ համարվելու նպատակով անհրաժեշտ է մինչև հաստատելը ներբեռնել այն, դնել էլեկտրոնային ստորագրություն և կցել այն փաստաթղթերի ցանկին։

Դիմող


Լիազորված անձ


Ընտրել ֆինանսական կազմակերպության տեսակը


Գույքային պահանջի չափը


Պահանջի նկարագրությունը


Ի՞նչ է պահանջում հաճախորդը


Հայտարարագիր


Գեներացնել Պահանջ-դիմում


Կից փաստաթղթերի ցանկՀեղինակային իրավունք © 2018 ՖՀՀ