Production (6.3.3.0)

Համաձայնագիր և քաղաքականություն


Գործի որոնում
Մուտքը նախատեսված է հաճախորդների համար: Մուտքագրեք այն PIN կոդը, որը ստացել եք SMS հաղորդագրությամբ:

Ծանոթացեք համակարգից օգտվելու պայմաններին:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից Ձեզ տրամադված PIN կոդը նախատեսված է բացառապես Ձեզ համար՝ Ձեր կողից Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումի շրջանակում տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Խնդրում ենք PIN կոդը չտրամադրել կամ հասանելի չդարձնել 3-րդ անձանց, քանի որ դրա օգտագործմամբ հնարավոր կլինի ծանոթանալ Ձեր անձնական տվյալներին։ Սույն համակարգի օգտագործմամբ ստացված տվյալները դուք պարտավորվում եք չտրամադրել այլ անձանց: Համակարգում առկա տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ կցված ֆայլերը, նախատեսված են բացառապես հասցեատիրոջ համար և հանդիսանում են գաղտնի տեղեկատվություն: Եթե դուք սխալմամբ կարողացել եք մուտք գործել համակարգ և տեսնել Ձեզ չհասցեագրված տեղեկատվությունը, խնդրում ենք դուրս գալ համակարգից և անմիջապես տեղեկացնել այդ մասին Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին (060-70-11-11, Info@fsm.am): Ստացված տեղեկատվության մասամբ կամ ամբողջությամբ այլ նպատակներով ցանկացած օգտագործումը, հրապարակումը կամ տարածումը արգելվում է, բացառությամբ պաշտոնական թույլտվության ստացման դեպքի:

Հեղինակային իրավունք © 2018 ՖՀՀ